Obchodní podmínky

1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky, podané prostřednictvím internetového obchodu MaryBatik.cz jsou závazné. Podáním objednávky (vyplněním a odesláním objednávkového formuláře, příp. telefonicky či e-mailem) kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Odeslání objednávky je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku vzájemného potvrzení objednávky mezi kupujícím (Vy) a prodávajícím (MaryBatik.cz) telefonicky či e-mailem.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Konečné ceny zboží jsou vyznačeny u jednotlivých položek. Cena za dopravu (poštovné) se k těmto cenám připočítává, její výše závisí na zvoleném způsobu dodání. Cena balného je již v ceně.

Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Provozovatel internetového obchodu MaryBatik.cz se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše osobní údaje budou dle zákona přísně zabezpečeny a použity pouze při komunikaci mezi prodávajícím a Vámi. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat. V případě registrace nám dáváte automaticky souhlas k tomu, abychom Vaše osobní údaje dle zákona zpracovávali a používali je ke komunikaci s Vámi. Tento souhlas můžete kdykoli písemně ukončit.

2.Možnosti platby za zboží:

V našem internetovém obchodě máte tyto možnosti platby za Vámi vybrané zboží:

a) bankovním převodem - úhrada převodem celkové ceny na náš bankovní účet (platba se provádí předem). Po připsání peněz na náš účet zboží Vám je následně doručeno již bez jakýchkoliv dalších poplatků.

Číslo účtu: 1151478153 / 0800.

3. Převzetí zboží:

Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad (schovejte si ho pro případnou reklamaci).

4. Možnost odstoupení od smlouvy - Storno objednávky ze strany kupujícího

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, v souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000.

V jakých případech jsme oprávnění jednostranné odstoupení od smlouvy ze stran zákazníka prověřovat, zamítnout a případně se i bránit všemi zákonnými prostředky:

- zboží bylo extrémně používáno nebo spotřebováno. 
- zboží nebylo vráceno kompletní. 
- zboží bylo zasláno bez originálního dokladu o koupi.

O uznání oprávnění jednostranného odstoupení od smlouvy Vás budeme informovat. Náklady na přepravu zboží nese vždy zákazník. V případě odstoupení od smlouvy kupujícím a vrácení zboží provozovateli, bude kupujícímu vrácena pouze cena za zakoupený produkt, nikoliv cena za dopravu a balné.

5. Možnost odstoupení od smlouvy - Storno objednávky ze strany prodávajícího

- produkt se již nevyrábí
- objednávka nebyla uhrazena do 10 dní od data vytvoření
- produkt není dlouhodobě skladem nebo byl již zcela vyprodán 
- u produktu výrazným způsobem došlo ke změně ceny

6. Záruční podmínky a reklamace

Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím.

Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu, dopravce neručí za špatně zabalené zásilky.

7. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu MaryBatik.cz , nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

8. Vrácení zboží

Kupující je povinen zboží zkontrolovat před převzetím od přepravce. Zejména kvůli mechanickému poškození. Na pozdější reklamace mechanického poškození není brán zřetel s ohledem na reklamační řád přepravce.

Dále je nutné, aby kupující v případě, že prodávajícímu vrací vadné zboží, jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího a to včetně kopie daňového dokladu. Informace o průběhu reklamace jsou zasílány formou mailových zpráv na adresu uvedenou kupujícím. Kupující vadné zboží na reklamaci zašle přepravní službou vlastními náklady na adresu prodejce. Reklamační adresa provozovatele je shodná s jeho provozovnou.

Balík musí být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží, kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo, e-mail). Zboží, které bude zasláno na náklady provozovatele nebude přijato. V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtováno poštovné za odeslání zboží na jeho uvedenou adresu. Zpáteční cestu po oprávněné reklamaci hradí provozovatel.

V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat zejména toho, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové. V případě neoprávněné reklamace zákazník hradí náklady vzniklé provozovateli reklamováním zboží.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. 

Záruka se dále nevztahuje na:

- závady vzniklé neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením,
- poškození zboží nadměrným mechanickým opotřebením,
- opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
- zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami,
- poškození zboží bylo-li poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

9. Ochrana dat

Veškeré nakládání s osobními údaji se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Provozovatel eshopu je jediným vlastníkem informací získaných na tomto serveru. Tyto informace nejsou a nebudou prodávány, pronajímány, ani sdíleny s jinými subjekty jinak, než udává toto ujednání. Výjimku tvoří pouze realizace samotné dopravy zboží, kdy je nutné uvést základní osobní údaje pro doručení objednaného zboží a také pro vlastní marketingové potřeby - rozesílání informačních e-mailů. Osobní údaje, které vyplňujete při objednání, slouží výhradně pro naši interní potřebu k úspěšnému vyřízení Vašeho požadavku. Zákazník má právo kdykoliv zažádat o zrušení a výmaz svých osobních údajů z naší databáze. Využíváním služeb e-storu zákazník souhlasí se shromažďováním údajů potřebných k nakupování.

10. Jak nakupovat

Nakupování v našem internetovém obchodě je rychlé a jednoduché. Bez problémů ho zvládne opravdu každý.

11. Nákup

Vyberete si zboží, o které máte zájem, a upřesněte počet kusů. Klikněte na tlačítko KOUPIT. Tím vložíte vybrané zboží do virtuálního nákupního košíku. Objeví se Vám hlášení ZBOŽÍ JE V KOŠÍKU. Nyní můžete nakupovat dál a stejným způsobem plnit košík libovolným zbožím. Na obrazovce je tlačítko VÁŠ KOŠÍK, tam můžete kdykoliv zjistit a upravit stav svého nákupu. Když máte v košíku všechno zboží, o které máte zájem, vyberete způsob jeho doručení a platby. Jednoduše vyberete jednu ze sedmi nabízených možností, abyste zboží obdrželi tak rychle, jak potřebujete, a kliknete na tlačítko K OBJEDNÁVCE. Na obrazovce se objeví seznam vybraného zboží (Váš Košík), včetně ceny za doručení. Nákup probíha bez registrace. Jestliže chcete k objednávce připojit poznámku, můžete ji napsat do připraveného rámečku. Tím je Vaše objednávka úspěšně připravena na odeslání. Klikněte na tlačítko OBJEDNAT a objednávka je odeslaná. Snažíme se ji vyřídit co nejrychleji k Vaší plné spokojenosti. Vy na obrazovce vidíte detail objednávky, tak jak byla odeslána. Jestliže jste zvolili platbu bankovním převodem, naleznete zde číslo účtu, částku a variabilní symbol. Zároveň Vám emailem přijde potvrzení o přijetí objednávky a odkaz, na kterém můžete sledovat její stav.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat emailem nebo telefonicky viz kontaktní stánka.